Bijlagen dienen minimaal 2 dagen voor start verwerking binnen te zijn.
Bij aanlevering dient de zending voorzien te zijn van een afleverbon cq paklijst waarop vermeld staat:

 • Naam van de bijlage
 • Naam van het drukwerk waaraan de bijlage wordt toegevoegd
 • Verschijningsdatum + (indien van toepassing) editienummer van de titel
 • Aantal aangeleverde bijlagen

Iedere aangeleverde pallet dient voorzien te zijn van een palletkaart waarop

 • Titel/naam drukwerk waaraan de bijlage wordt toegevoegd
 • (Indien van toepassing) editienummer
 • Verschijningsdatum
 • Aantal exemplaren op de desbetreffende pallet
 • Nooit meerdere versies van bijlagen op 1 pallet

T 020 569 1111
E info@apgbv.nl

Bijlagen dienen minimaal 2 dagen voor start verwerking binnen te zijn.
Bij aanlevering dient de zending voorzien te zijn van een afleverbon cq paklijst waarop vermeld staat:

 • Naam van de bijlage
 • Naam van het drukwerk waaraan de bijlage wordt toegevoegd
 • Verschijningsdatum + (indien van toepassing) editienummer van de titel
 • Aantal aangeleverde bijlagen

Iedere aangeleverde pallet dient voorzien te zijn van een palletkaart waarop

 • Titel/naam drukwerk waaraan de bijlage wordt toegevoegd
 • (Indien van toepassing) editienummer
 • Verschijningsdatum
 • Aantal exemplaren op de desbetreffende pallet
 • Nooit meerdere versies van bijlagen op 1 pallet

T 020 569 1111
E info@apgbv.nl